Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Medewerkers in de zorg

 

Eén van de vragen voorafgaande aan het project proeftuin Arabis en dit handboek was of er speciale training en scholing nodig is voor medewerkers die met cliënten werken met de ziekte van Huntington en dan met name de cliënten in een vergevorderd stadium van deze ziekte.

Gedurende het gehele project werd een aantal zaken steeds duidelijker:

 • Een basisscholing fysieke belasting is voor iedereen noodzakelijk om de praktijkrichtlijnen te leren kennen, te leren werken binnen die grenzen en om met de standaardhulpmiddelen te leren omgaan.
 • Voor de doelgroep Huntington is vooral benadering een essentieel onderdeel van de zorg en daar moet blijvend aandacht voor zijn. (zie ook: /handboek/zelfstandige-transfers/benaderen/, /handboek/verzorging-op-bed/met-1-of-2-personen/)
 • Speciale of aangepaste hulpmiddelen moeten altijd via klinische lessen op de afdeling worden geïntroduceerd, door bijv.:
  • de leverancier
  • de ergo- of fysiotherapeut
  • de ergocoach
 • Belangrijk is dat ervoor wordt gezorgd dat IEDEREEN kennis maakt, dus één klinische les volstaat niet.
  • Korte uitleg en uitwisseling van ideeën en ervaringen tijdens meerdere bij ‘koffiemomenten’ bijv. tijdens de wisseling van dag- naar avonddienst blijkt heel effectief.
 • Ergocoaches spelen een cruciale rol bij de bovenstaande punten:
  • Zij zijn op de afdeling aanwezig, werken mee en kennen bewoners en collega’s.
  • Zij hebben een grondige kennis van de praktijkrichtlijnen en gangbare technieken en hulpmiddelen.
  • Zij worden betrokken bij het introduceren en uitproberen van nieuwe technieken en hulpmiddelen
  • Zij kunnen collega’s adviseren over en assisteren bij het gebruik van de juiste technieken en hulpmiddelen.
  • Zij kunnen collega’s wijzen op het belang van benadering.
  • Zij kunnen signaleren wanneer een hulpmiddel of techniek niet voldoet en – samen met collega’s en behandelaars – zoeken naar oplossingen.
 • De opzet van de proeftuin- met een multidisciplinaire werkgroep, een actieve ergocoach, proefplaatsingen en evaluatie van hulpmiddelen, verschillende manieren om ideeën en ervaringen te spuien en regelmatige ‘koffiemomenten’ - bleek een goede manier te zijn om op één afdeling grotere betrokkenheid over het onderwerp te krijgen.
 • Een uitdaging vormt het verder verspreiden van de kennis over de andere afdelingen.
  • Ook hierin kunnen ergocoaches een rol spelen door elkaar regelmatig te treffen in een ‘kenniskring’ en door elkaar uit te nodigen bij demonstraties, instructies, klinische lessen van een leverancier

Conclusies

 • Een aparte scholing is niet aan te bevelen, omdat de echte veranderingen op de afdeling moeten plaatsvinden. Dit kan door o.a. continue multidisciplinaire aandacht, informatie, evaluatie en voldoende gelegenheid om ideeën en ervaringen eenvoudig te delen.
 • Goede benadering van de cliënt en voldoende kennis om de juiste (specifieke) hulpmiddelen en technieken te kiezen is belangrijker en effectiever dan het aanleren van standaardtechnieken in een training.
 • Een kenniskring van ergocoaches van alle betrokken afdelingen zou een mooie stap zijn om kennis en ervaringen te delen

Verschil ergotherapie en ergocoach

Voor alle duidelijkheid wordt hieronder nog eens omschreven wat de verschillen zijn tussen een ergotherapeut en een ergocoach:

 • Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de eigen woon-, leef- en werkomgeving. Mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen kunnen baat hebben bij ergotherapie. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering! 

 

 • Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar tillen of transfers maar ook naar fysieke belasting in bredere zin.

De naam ’coach’ geeft aan dat het hier gaat om iemand die collega’s ondersteunt, begeleidt en de aandacht voor fysieke belasting warm houdt.

De ergocoach vervult de rol van aanspreekpunt, aanjager én motivator: samen met het team wordt gekeken hoe bepaalde handelingen en werkzaamheden minder belastend kunnen worden gemaakt of voorkomen kunnen worden.

 

Artikelen

   
   

  Op het Huntingtonplein delen experts kennis en ervaring om de professional en patiënt waar mogelijk te ondersteunen in het omgaan met de ziekte van Huntington. Bent u expert en wilt u ook uw kennis delen op het gebied van de ziekte van Huntington? Meld u dan aan via de website.

  Topaz, Het hele leven telt
  Deze website maakt gebruik van cookies

  Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

  Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.